Allianz Zdrowie dla firm

Allianz Opieka Zdrowotna

Grupowe ubezpieczenie Allianz Opieka Zdrowotna,

umożliwia ubezpieczonym szybki dostęp do lekarzy specjalistów,

badań w ponad 2 000 placówkach medycznych na terenie Polski.

investing

Medycyna Pracy

Ustawa o służbie Medycyny Pracy nakłada na pracodawcę obowiązek zapewnienia swoim pracownikom profilaktycznej opieki medycznej. Przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą w Polsce, zatrudniające co najmniej 20 pracowników, mogą skorzystać z ubezpieczenia Medycyna Pracy.

investing

Allianz Opieka Szpitalna

Allianz Opieka Szpitalna umożliwia pokrycie kosztów planowych zabiegów operacyjnych lub zwrot poniesionych kosztów w sytuacji, gdy klient skorzysta ze szpitala, z którym Allianz nie ma podpisanej umowy (do limitów określonych w umowie ubezpieczenia).

investing
Powrót do tematów