« Powrót do strony głównej

Best Doctors Ubezpieczenie , choroba , diagnoza, działanie

Choroba

Ubezpieczenie obejmuje :

 1. nowotwory
 2. zabiegi operacyjne naczyń wieńcowych
 3. zabiegi kardiochirurgiczne wymiany lub naprawy zastawki
 4. zabiegi neurochirurgiczne
 5. przeszczep od żywego dawcy narządów

Diagnoza

Otrzymasz rekomendację dotyczącą dalszego procesu leczenia choroby zdiagnozowanej w Polsce

tzw. raport lekarza konsultanta z zagranicy.

Leczenie

Zorganizujemy i pokryjemy koszty leczenia w zagranicznej placówce medycznej w wysokości do:

 1. 1 mln euro w roku polisowym
 2. 2 mln euro w trakcie całego życia Ubezpieczonego po upływie pierwszego roku polisowego

Jak działamy

Dotyka Cię poważna choroba objęta ubezpieczeniem:

 1. Uzyskujesz opinię medyczną dotyczącą diagnozy oraz sposobu leczenia (tzw. raport lekarza konsultanta)
 2. Rekomendujemy Ci 3 specjalistyczne placówki zagraniczne)
 3. Organizujemy leczenie w wybranej przez Ciebie, a rekomendowanej przez Best Doctors, placówce zagranicznej
 4. Organizujemy i pokrywamy koszty podróży lub transportu medycznego

Koszty leczenia

Pokrywamy koszty leczenia w placówce zagranicznej:

 1. do 1 mln euro w roku polisowym • do 2 mln euro w trakcie całego życia Ubezpieczonego po upływie pierwszego roku polisowego
 2. Otrzymujesz świadczenie za każdy dzień hospitalizacji (100 euro za dzień)
 3. Organizujemy i pokrywamy koszty powrotu do domu

O best doctors

Opieka i leczenie